Addysg Uwch yng Nghymru

Prifysgol Aberystwyth

 

Prifysgol Bangor

 

Prifysgol Metropolitan Caerdydd

 

Prifysgol Caerdydd

 

Prifysgol Glyndwr

 

Y Brifysgol Agored

 

Prifysgol Abertawe

 

Prifysgol De Cymru

 

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

 

Astudio Drwy Cyfrwng Y Gymraeg yng Nhymru - Drwy'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol:


Mae'r Coleg Cenedlaethol yn gweithio drwy ganghennau a leolir mewn saith o brifysgolion yng Nghymru. Bwriad y canghennau yw i gefnogi gwaith y Coleg ac i fod yn bwynt cyswllt lleol i fyfyrwyr.