Gwybodaeth

Sefydlwyd y wefan CLASS Cymru fel rhwydwaith sydd yn cyfeirio a chyfarwyddo unrhyw un sydd yn chwilio am wybodaeth ynglŷn ag AB a/neu AU yng Nghymru ar gyfer, ar ran neu er mwyn y rhai sydd mewn gofal neu’n sydd yn gadael gofal. Cyfrifoldeb y cyrff perthnasol yw’r wybodaeth a geir ar y cysylltiadau allanol.