Gwerthoedd

Class tickMae gennym uchelgais – rydym ni’n credu ym mhotensial pob unigolyn o gefndir gofal a’u hawl i gyflawni’n addysgol hyd eithaf eu gallu.

Class tickRydym ni’n gweithio mewn partneriaeth – rydym ni’n rhannu ein gwybodaeth, ein sgiliau a’n harbenigedd gan gydweithio i sicrhau’r canlyniadau addysgol gorau i blant sy’n derbyn gofal a’r rhai sy’n gadael gofal.

Class tickMae ots gennym ni – rydym ni’n credu bod gan bob plentyn sy’n derbyn gofal a phob un sy’n gadael gofal yr hawl i brofiad cadarnhaol o addysg bellach ac uwch a’r hawl i gael gwybodaeth, cyngor ac arweiniad diduedd a dibynadwy.

Class tickRydym ni’n gwrando – rydym ni’n gwrando ac yn ymateb i anghenion plant sy’n derbyn gofal a’r rhai sy’n gadael gofal mewn addysg bellach ac uwch ac yn parchu eu hawl i gyfrinachedd.